Grävjobb

  • Nedgrävning av jordvärmeslinga, Skövde
  • Nedgrävning av jordvärmeslinga, Skövde
  • Nedgrävning av fjärrvärmekulvert i Skövde

Med vår smidiga CASE 1,8 ton grävmaskin kan vi hjälpa dig med exempelvis ingrävning av avlopp, nedgrävning av stenkista, gräva för vattenledningar eller gräva för jordvärme vid installation av bergvärmepump om borrning är uteslutet. Här intill ser du bilder på hur det kan se ut vid nedgrävning av 500 meter jordvärmeslinga samt nedgrävning av kulvert. Bilderna är tagna i Skövde.