Pool

Service & installation

Vi utför service av pool och spabad, vilket innefattar exempelvis installation av  värmepumpar, laga läckande rör, installera och serva sandfilter, installation & service av cirkulationspumpar, installation av automatisk klorering som till exempel MiniMaster från Pahlén, vinterkonservering, uppstart vid badsäsong, installation av lameller för pooltäckning.  

Har du köpt en pool i exempelvis stålstomme, så kan vi även hjälpa till med monteringen. Se bild här intill från poolmontaget i Skövde.